Povinné zverejňovanie

Usmernenie RUVZ pre obce a mestá okresu Vranov nad Topľou 

14.08.2020


Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Ruská Voľa

26.06.2020


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 

Súhrnné výsledky hlasovania z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky za obec Ruská Voľa 
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky za obec Ruská Voľa

4.3.2020


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020

https://www.minv.sk/?nr20-info1

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený [odkaz na stiahnutie súboru vo formáte .doc]

Určenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou vo voľbách do Národnej

Menovanie zapisovateľa a určenie emailovej adresy pre doručovanie


Prezidentské voľby 2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

16. marca 2019 

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

14.2.2019

Žiadosti občanov o vydanie hlasovacieho preukazu je možné zasielať na emailovú adresu: obecruskavola@gmail.com 

04.02.2019

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Ruská Voľa:

Emailová adresa: obecruskavola@gmail.com

28.01.2019


Zverejňovanie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018

10. novembra 2018 (sobota) od 07.00 hod - do 22.00 hod 

Obec Ruská Voľa podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Ruská Voľa ku dňu 10. augusta 2018 :

82 


Obecné zastupiteľstvo v obci Ruská Voľa určuje v zmysle § 166 ods. 3, zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Ruská Voľa na funkčné obdobie 2018 - 2022 jeden volebný obvod a počet poslancov 3.


Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 

Zapisovateľ: Bc. Rastislav Chamaj, Ruská Voľa 32, t. č.: 0948 363 229, chamaj.r94@gmail.com