Kontakt

OBECNÝ ÚRAD RUSKÁ VOĽA 

Ruská Voľa 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

+420 57 445 22 74  

obecnyurad@obecruskavola.sk